Om oss

Vi är en ideell, partipolitisk och religiöst obunden förening som stödjer anhöriga oavsett dennes etniska och kulturella bakgrund och oavsett ålder, kön, eller diagnos hos den närstående.

 

Vi visar vägen för dagens och morgondagens anhörigstöd i Upplands-Bro Kommun genom att driva viktiga intressepolitiska frågor.


Tillsammans med anhöriga väcker vi debatt, påverkar och inspirera samt erbjuder utbildningar och föreläsningar av intresse för dig som anhörig.


Vår förening är ansluten till Anhörigas Riksförbund som består av flera lokala anhörigföreningar, andra stödjande organisationer och föreningar samt enskilda medlemmar.

Om oss

Vår vision

Alla anhöriga ska erbjudas ett individanpassat, flexibelt och kvalitativt stöd

Vår målsättning

Tillvarata våra medlemmars behov avseende deras situation som anhöriga


Skapa opinion kring anhörigfrågor


Samverka med myndigheter och andra intressenter


Erbjuda intressanta och lärorika föreläsningar och utbildningar


Erbjuda forum för samvaro med andra anhöriga för erfarenhets- och kunskapsutbyte